Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.

Zakazivanje termina za „Startcoaching“ i obaveštenja o terminima za kurseve nemačkog i info-module: Tel. 01/90 500 36 - 02

Partneri u projektu „Bečki obrazovni pasoš“

Magistratsko odeljenje 17 – Pitanja integracije i diverziteta (MA 17)

MA 17 je u okviru bečke gradske uprave nadležno za mere i projekte koji podstiču ravnopravnost i jednakost šansi za doseljenice i doseljenike. Ovo odeljenje nastoji i da međusobni odnosi svih stanovnika Beča budu što bolji.

Pored subvencionisanja kurseva nemačkog jezika i mera diverziteta MA 17 podržava i projekte koji se bave savetovanjem, podrškom i osposobljavanjem migrantkinja i migranata, jačanjem njihovog učešća u društvenom životu i podsticanjem interkulturalne senzibilnosti i kompetencije. Posebno težište rada odeljenja jeste povezivanje i redovna komunikacija sa organizacijama i udruženjima doseljenika.


Kontakt:
Adresse: 1080 Wien, Friedrich-Schmidt-Platz 3
Telefonnummer: 01/4000 81510
E-mail Adresse: post@ma17.wien.gv.at
Homepage: www.integration.wien.at

“Bečki obrazovni pasoš” (Wiener Bildungspass) koji je finansiran sredstvima MA 17 predstavlja Vašeg pratioca prilikom zapošljavanja i obrazovanja u gradu.

Magistratsko odeljenje 35 – Služba za doseljenike i državljanstvo (MA 35)

MA 35 je nadležno za useljavanje stranaca i sva pitanja oko austrijskog državljanstva. Ukoliko imate pitanja u vezi sa boravkom, obratite se MA 35.


Kontakt:
Adresse: 1200 Wien, Dresdner Straße 91, Block C
Telefonnummer: 01/4000 3535
E-mail Adresse: service@ma35.wien.gv.at
Homepage: www.wien.gv.at/verwaltung/einwanderung/

Bečki fond za podsticanje profesionalnog usavršavanja zaposlenih (waff)

waff je ustanova grada Beča koja se bavi aktivnom politikom radnog tržišta i zaposlenima u Beču nudi informacije i savetovanje o zanimanjima i subvencionira daljnje profesionalno usavršavanje. Jedna od ponuda waff-a je i prvo savetovanje o zapošljavanju. Reč je o predavanju na maternjem jeziku u okviru koga možete saznati sve o svojim pravima, obavezama i šansama na radnom tržištu.

Obimne informacije o mogućnostima za zapošljavanje i rad posebno koriste novim doseljenicima koji već imaju Slobodan pristup radnom tržištu kao i onima koji će tokom godinu dana verovatno dobiti pravo da slobodno rade. Predavanja se održavaju na albanskom, arapskom, bosanskom/hrvatskom/srpskom, bugarskom, kineskom, nemačkom,

engleskom, jezicima farsi/hindi/pandžabi, poljskom, španskom, rumunskom, ruskom, turskom, češkom, slovačkom i mađarskom jeziku. waff Vam uz to nudi i savetovanje i fi nansijsku pomoć za daljnje profesionalno usavršavanje. Obavestite se prilikom prvog razgovora sa saradnicima MA 17 o sledećim terminima na Vašem maternjem jeziku i učestvujte na nekom od predavanja! Ili zakažite lično termin kod nas:


Kontakt:
Adresse: 1020 Wien, Nordbahnstraße 36/Stiege 1/3. Stock (desno)
Telefonnummer: 01/217 48 555
E-mail Adresse: bbe@waff.at
Homepage: www.waff.at

waff Vam i posle prvog predavanja stoji na raspolaganju za savetovanje i finansijsku podršku prilikom daljnjeg obrazovanja i profesionalnog usavršavanja.

Perspektive - Savetovalište za priznavanje svedočanstava i daljnje obrazovanje (Centar za utvrđivanje kompetencija) Savetovalište za migrante i migrantkinje

Ovde se možete informisati o “pravi lima igre” na austrijskom radnom tržištu, o postojećim zanimanjima, zahtevima za bavljenje njima, o razlikama između kvalifi kacija koje su Vam potrebne u Vašoj domovini i ovde, mogućnostima za (daljnje) obrazovanje, vrstama fi nansijske pomoći u toj oblasti i o priznavanju/nostrifi kaciji škola i kvalifi kacija koje ste stekli u inostranstvu.

Nudi Vam se savetovanje o zanimanjima, obrazovanju i daljnjem usavršavanju, kao i konkretna pomoć prilikom nalaženja odgovarajućih obrazovnih ponuda i prilikom procesa priznavanja.

Savetovanje se obavlja na nemačkom, bosanskom, hrvatskom, srpskom, kineskom, engleskom, francuskom, poljskom, portugalskom, ruskom, slovačkom, španskom, arapski, persijski I češkom.


Kontakt:
Adresse: 1020 Wien, Nordbahnstraße 36/Stiege 1/3. Stock (levo od lifta)
Telefonnummer: 01/58 58 019
E-mail Adresse: kompetenzzentrum@migrant.at
Homepage: www.migrant.at

Zavod za zapošljavanje (AMS)

Zavod za zapošljavanje ili skraćeno AMS je vodeće austrijsko preduzeće za pružanje usluga na radnom tržištu. Zavod posreduje radnu snagu za otvorena radna mesta i pruža pomoć nezaposlenima i firmama. Nude se savetovanje, informacije, mere (pre)kvalifikacije i finansijska podrška.

Čim steknete pravo na zapošljavanje i poželite da nađete radno mesto trebate da se prijavite nadležnoj filijali AMS (prema becirku u kojem stanujete) kao osoba koja traži posao.


Kontakt:
Telefonnummer: 01/878 71
E-mail Adresse: ams.servicelinewien@ams.at
Homepage: www.ams.at/wien

AK Wien/Radnička komora Beč

Radnička komora Beč (Arbeiterkammer Wien- AK) ima 800.000 članova u koje spadaju svi zaposleni službenici i radnici kao i stalni slobodni saradnici. Komora zastupa profesionalne, ekonomske, društvene i kulturne interese svojih članova. Oni dobijaju besplatno savetovanje i zastupanje u slučaju pravnih sporova u oblasti radnog i socijalnog prava, kao i u mnogim drugim oblastima. AK svojim obrazovnim čekom nudi i finansijsku podršku prilikom daljnjeg profesionalnog usavršavanja. RK Beč pored svoje centrale u Prinz-Eugen-Str. 20-22 u 4. becirku ima i svoja savetovališta u Ottakringu, Floridsdorfu i Liesingu.


Kontakt:
Telefonnummer: 01/50165 - 0
Homepage: www.wien.arbeiterkammer.at

Bečka privredna komora - WKO

Bečka privredna komora (Wirtschaftskammer Wien) je zakonsko predstavništvo 110.000 bečkih preduzimača i preduzeća koje svojim članovima nudi brojne servisne usluge u svim značajnim tematskim oblastima: od savetovanja prilikom osnivanja firme i pravnog savetovanja o pitanjima socijalnog osiguranja pa do podrške prilikom stvaranja kontakata I umrežavanja. Privredna komora poseduje i svoje ustanove za obrazovanje i daljnje usavršavanje koje svake godine poseti preko 70.000 samostalnih preduzimača, zaposlenih I učenika u privredi, što Komoru čini i jednom od najvećih obrazovnih ustanova u Austriji. Bečka privredna komora zato ne predstavlja samo kompetentnog sagovornika za preduzimače i osnivače firmi, već i za sve one koje zanimaju najbrojnije i najsveobuhvatnije ponude za obrazovanje i daljnje usavršavanje u Austriji. Posetite nas u internetu i informišite se o servisnim uslugama koje nudimo.


Kontakt:
Telefonnummer: 01/514 50 1050
Homepage: www.gruenderservice.net
Homepage: www.biwi.at
Homepage: www.wifi.at

Bečka privredna agencija (Wirtschaftsagentur Wien)

Bečka privredna agencija preko 30 godina aktivno doprinosi razvoju privrede u gradu. Agencija je prva adresa za domaće i međunarodne frme i nudi novčane subvencije, nekretnine, savetovanje po meri i pomoć prilikom naseljavanja preduzeća. Za preduzimače stranog porekla Bečka privredna agencija je osnovala posebnu ustanovu pod imenom Migrant Enterprises koja nudi informacije i savetovanje na raznim jezicima. Sve usluge Agencije su besplatne.


Interface Beč

Interface Beč je d.o.o grada Beča od opšteg društvenog značaja koja subvencionira integraciju dece, mladih i odraslih osoba doseljeničkog porekla u austrijsko društvo. Boljem zajedničkom životu ova ustanova pomaže ponudama u oblasti obrazovanja, informisanja i savetovanja sa ciljem poboljšavanja osnovnih i ključnih kompetencija i jačanja sposobnosti i spremnosti za ravnopravnu participaciju.

Ponude: obrazovanje mladih, projekti za decu i roditelje, podrška osobama s priznatim izbegličkim statusom i one koji ga nemaju, ali se nemaju gde vratiti, nemački jezik i uključivanje u radno tržište.


Informacije o ponudama kurseva i savetovanja naći ćete pod: www.interface-wien.at


Kontakt:
Adresse: 1040 Wien, Paulanergasse 3/1
Telefonnummer: +43 1 524 50 15 0
E-mail Adresse: info@interface-wien.at
Homepage: www.interface-wien.at

Die Wiener Volkshochschulen

Udruženje bečkih narodnih univerziteta (VHS) je najveća ustanova za obrazovanje odraslih u Austriji i ima svoje filijale u celom Beču. Zadatak mu je da omogući lak pristup obrazovanju svim ljudima. Zato kurseve i predavanja mogu posećivati svi, nezavisno od postojećeg obrazovanja, društvenog položaja i porekla. Godišnje se održava preko 20.000 kurseva, radionica i predavanja iz sledećih oblasti: jezici, kursevi za završavanje škola i osnovno obrazovanje, privreda i ličnost, kompjuteri i multi-medija, tehnika, priroda i životna okolina, umetnost i kultura, politika i društvo, zdravlje i kretanje, deca i roditelji.

Informacije o našim ponudama naći ćete pod: www.vhs.at


Kontakt:
Adresse: Die Wiener Volkshochschulen GmbH - 1090 Wien, Lustkandlgasse 50
Telefonnummer: 01-893 00 83
E-mail Adresse: info@vhs.at
Homepage: www.vhs.at