Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.

Dohodnutie termínov Štartovací koučing a Informácie o termínoch Kurzy nemčiny a informačné moduly: Tel. 01/90 500 36 – 01 alebo 04

Viedenské poukážky na jazykové kurzy

Mesto Viedeň Vám poskytne podporu pri výučbe nemeckého jazyka formou bezplatných poukážok.

Viedenské poukážky na jazykové kurzy nájdete na posledných troch listoch Vášho Viedenského vzdelávacieho pasu (strany 27 až 32). NEVYSTRIHUJTE ICH, PROSÍM!

Preplatenie poukážok v hotovosti nie je možné.

Ako môžete bezplatné poukážky uplatniť?

  • Poukážky možno uplatniť iba u organizátora kurzu s certifikátom MA 17.
  • Poukážky musia byť na zadnej strane opečiatkované autorizovaným partnerom. Iba tak nadobudnú platnosť. Pečiatku získate po absolvovaní informačného modulu.
  • Na každý kurz možno uplatniť vždy jednu poukážku. Pri prihlasovaní do kurzu predložte vzdelávací pas organizátorovi.
  • V prípade ponúk celých blokov (viac stupňov v jednom kurze) možno súčasne uplatniť niekoľko poukážok. Príslušné informácie získate pri prihlasovaní od organizátora Vášho kurzu.
  • Poukážky strácajú platnosť 30 mesiacov od vystavenia. Dátum prepadnutia poukážok je uvedené na prvej strane vzdelávacieho pasu.

Pri prvej návšteve poskytovateľovi kurzu prineste a predložte všetky poukážky a Váš osobný preukaz s fotografiou!