Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.

Dohodnutie termínov Štartovací koučing a Informácie o termínoch Kurzy nemčiny a informačné moduly: Tel. 01/90 500 36 – 01 alebo 04

Štartovací koučing – pre Váš dobrý štart vo Viedni

Štartovací koučing je ponukou oddelenia MA 17 viedenského magistrátu – Záležitosti integrácie a diverzity – pre všetkých občanov Európskej únie/ Európskeho hospodárskeho priestoru a ich rodinných príslušníkov (aj z tretích krajín), ktorí počas posledných dvoch rokov obdržali od Prisťahovaleckého úradu (MA 35) potvrdenie o pobyte z titulu rodinnej príslušnosti, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

Pracovníci oddelenia MA 17, ktorí ovládajú Váš rodný alebo Vami uprednostňovaný jazyk, Vám pomôžu sa vo Viedni čo najskôr udomácniť. V rámci štartovacieho koučingu Vám bude vystavený aj Viedenský vzdelávací pas. Tento slúži ako potvrdenie o Vami navštevovaných jazykových kurzoch, informačných podujatiach, využitých poradenských službách a podujatiach slúžiacich na ďalšie vzdelávanie. Viedenský vzdelávací pas obsahuje Viedenské poukážky na kurzy nemčiny v celkovej hodnote 150 eur. Navyše Vás oprávňuje k návšteve informačných podujatí (modulov) na témy, ktoré Vás zaujímajú.

Ponuka

  • Odovzdanie Viedenského vzdelávacieho pasu a Viedenských poukážok na jazykové kurzy v hodnote 150,- EUR
  • Dohodnutie prvých potrebných krokov
  • Podpora pri hľadaní vhodného kurzu nemčiny v prípade potreby
  • Vysvetlenie systému poukážok a informačných modulov
  • Informácie o poradenských inštitúciách (hľadanie práce, uznanie kvalifikácií a pod.)
  • Riešenie prvotných základných záležitostí (zápis do školy, prihlásenie do školy v prípade školopovinných detí atď.)
  • a oveľa viac.

 

Kde?

MA 17 – Záležitosti integrácie a diverzity (Integration und Diversität), 1200 Wien, Dresdnerstraße 91, prízemie, miestnosti E 10, E 11 a E 13 (úradné priestory MA 35).

Kedy?

  • telefonické dohodnutie termínu na čísle:

tel. 01/90 500 36 - 01 po nemecky
tel. 01/90 500 36 - 04 po anglicky