Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.

Dohodnutie termínov Štartovací koučing a Informácie o termínoch Kurzy nemčiny a informačné moduly: Tel. 01/90 500 36 – 01 alebo 04

Kontakty

Kurzy nemčiny
Informácie o získaní znalosti jazyka a podpory (Viedenské poukážky na jazykové kurzy) získate u každého organizátora kurzov nemčiny s certifikátom Magistrátneho oddelenia MA 17. Kontaktné adresy a čísla telefónov sú uvedené v zozname organizátorov kurzov.

Dohodnutie termínu štartovacieho koučingu

Informácie o termínoch kurzov nemčiny a informačných modulov:


Telefonnummer: 01/90 500 36 – 01 alebo 02
Homepage: www.startwien.at

Poradenské pracovisko pre uznávanie kvalifikácií a ďalšie vzdelávanie (Perspektive)


Základné informácie o povolaní

waff – Viedenský podporný fond zamestnancov
waff Poradenské centrum pre povolanie a ďalšie vzdelávanie


Adresse: 1020 Wien, Nordbahnstraße 36/Stiege 1/3. Stock (vpravo)
Telefonnummer: 0121748555
E-mail Adresse: bbe@waff.at
Homepage: www.waff.at

Informácia Hospodárskej agentúry Viedeň k zakladaniu podniku

Wirtschaftsagentur Wien – Hospodárska agentúra Viedeň