Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.

Fixarea întrevederii pentru startcoaching şi informaţii despre orarele cursurilor de limba germană şi ale modulelor informative: Tel. 01/90 500 36 – 01 sau 04

Paşaportul vienez de formare

Paşaportul vienez de formare serveşte ca dovadă pentru cursurile de limbă, modulele informative, consultaţiile precum şi programele de formare şi de formare continuă frecventate de dv.

Paşaportul vienez de formare conţine bonurile vieneze pentru limbă, care pot fi folosite la fiecare instituţie certificată pentru organizarea cursurilor.

Dv. puteţi să prezentaţi paşaportul vienez de formare oriunde sunteţi întrebat(ă) de cunoştinţele dv. de limba germană, de calificarea dv. profesională, de pregătirea şi de posibilitățile de continuare a educației dv.

Mai concret la:

  • organizatorii cursurilor de limba germană
  • programele de formare şi de formare continuă
  • întrevederile consultative
  • agenția pentru ocuparea forței de muncă
  • posibili angajatori/angajatoare

Parteneri/partenerele care cooperează cu proiectul nostru pot vedea imediat ce măsuri aţi folosit deja şi ce alţi paşi pot avea sens pentru dv.

De aceea este important să păstraţi cu grijă paşaportul vienez de formare şi să-l prezentaţi întotdeauna la instituţiile mai sus menţionate.

În cazul în care dv. aţi pierdut paşaportul vienez de formare, sunteţi rugat(ă) să mergeţi la serviciul pentru lucruri găsite (la serviciul sectorial mai aproape al primăriei) şi să solicitaţi să vă fie eliberată o adeverinţă asupra pierderii paşaportului dv. de formare.

După aceea sunaţi la centrala telefonică cu numărul 01/90 500 36 – 01 (în limba germană), 01/90 500 36 – 04 (în limba engleză) etc. şi solicitaţi o întrevedere cu un consilier pentru „startcoaching”. Acolo vă va fi eliberat un paşaport de formare când veţi prezenta adeverinţa care atestă dreptul dvs. de ședere în Austria (Anmeldebescheinigung).