Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.

Fixarea întrevederii pentru startcoaching şi informaţii despre orarele cursurilor de limba germană şi ale modulelor informative: Tel. 01/90 500 36 – 01 sau 04

Partenerii paşaportului vienez de formare

Secţia 17 a Primăriei – probleme de integrare şi diversitate

În cadrul administraţiei oraşului Viena Secţia 17 a Primăriei este competentă pentru realizarea măsurilor şi a proiectelor care să promoveze egalitatea de drepturi şi de şanse pentru imigranţi. Ea ajută pe toţi vienezii şi pe toate vienezele să organizeze cât mai bine convieţuirea.

În afară de promovarea măsurilor pentru învăţarea limbii şi pentru diversitate Secţia 17 a Primăriei sprijină proiecte consultative, de însoţire şi de „empowerment” pentru imigranţi, cu scopul consolidării participării imigranţilor în societate şi al promovării sensibilităţii şi competenţei interculturale. Un aspect deosebit de important pentru secţie este crearea unei reţele şi comunicarea în mod regulat cu organizaţiile şi asociaţiile imigranţilor.


Contact:
Adresă: 1080 Wien, Friedrich-Schmidt-Platz 3
Numar telefon: 01/4000 81510
Adresă E-mail: post@ma17.wien.gv.at
Site: www.integration.wien.at

Paşaportul vienez de formare – subvenţionat cu fondurile Secţiei 17 a Primăriei – este însoţitorul dv. pentru muncă şi formare în oraş.

Secţia 35 a Primăriei – imigrare şi cetăţenie

Secţia 35 a Primăriei este competentă pentru imigrare și pentru toate problemele legate de cetăţenia austriacă. În caz de întrebări legate de șederea dv., dv. puteţi să vă adresaţi Secţia 35 a Primăriei.

 

 


Contact:
Adresă: 1200 Wien, Dresdner Straße 91, Block C
Numar telefon: 01/4000 3535
Adresă E-mail: service@ma35.wien.gv.at
Site: www.wien.gv.at/verwaltung/einwanderung/

waff – Fondul vienez pentru sprijinirea angajaţilor şi angajatelor

waff-ul este o instituţie a Oraşului Viena pentru o politică activă a pieţei de muncă, care oferă pentru angajaţi/angajate informare şi consultaţii profesionale şi subvenţionează formarea continuă legată de profesie. O altă ofertă a waff-ului este prima îndrumare pentru profesie. Este vorba de un program informativ în limba maternă în cadrul căruia dv. puteţi să aflaţi tot despre drepturile, obligaţiile şi şansele dv. pe piaţa muncii.

În special persoanele care au imigrat recent şi care au acces liber la piaţa muncii sau îl vor avea probabil după un an, profită de această amplă informaţie de bază. Prima îndrumare pentru profesie este oferită în limba albaneză, arabă, bosniacă/croată/sârbă, bulgară, chineză, germană, farsi, hindi/punjabi, poloneză, spaniolă, română, rusă, turcă, cehă/slovacă şi maghiară.

Informaţi-vă la „startcoaching” al Secţiei 17 a Primăriei, când va avea loc primul program în limba dv. şi participaţi la prima îndrumare pentru profesie la waff!


Contact:
Adresă: 1020 Wien, Nordbahnstraße 36/Stiege 1/3. Stock (dreapta)
Numar telefon: 01/217 48 555
Adresă E-mail: bbe@waff.at
Site: www.waff.at

waff-ul este la dispoziţia dv. şi după participarea dv. la prima îndrumare pentru profesie cu alte consultaţii legate de profesie şi întrebări referitoare la posibilităţile de subvenţionare a formării sau a formării continue legate de profesie.

Recunoașterea și echivalarea/nostrificarea calificărilor dv.

Aici dv. puteţi să vă informaţi despre "regulile jocului" pe piaţa forţei de muncă din Austria, despre sectoarele şi profilele activităţilor profesionale diferite de profilele calificării din ţara dv. de origine, despre posibilităţile de formare (continuă) şi de subvenţionare a acestora, despre echivalarea/nostrificarea calificărilor dv. din ţară.

Dv. primiţi o îndrumare profesională, o îndrumare în legătură cu formarea şi formarea continuă şi sunteţi însoţit(ă) la formare şi la formarea continuă precum şi la procedurile de echivalare.

Consultaţiile se oferă în limba germană, bosniacă/croată/sârbă, arabă, chineză, engleză, franceză, persiană, poloneză, portugheză, rusă şi spaniolă.


AMS – Serviciul Forțelor de muncă

Serviciul Forțelor de muncă – prescurtat în germană AMS – este cea mai importantă întreprindere care oferă servicii pentru piaţa muncii în Austria. AMS-ul mijloceşte forţe de muncă pentru locuri vacante şi ajută pe cei care caută de lucru precum şi pe întreprinderi oferind consultaţii, informări, calificări şi subvenţionări financiare.

În momentul în care dv. aveţi dreptul să începeţi să lucraţi şi vreţi să desfăşuraţi o activitate profesională, dv. puteţi să vă adresaţi la biroul AMS-ului competent pentru sectorul dv. şi să vă înregistraţi ca o persoană care caută de lucru.

 


Contact:
Numar telefon: 01/878 71
Adresă E-mail: ams.servicelinewien@ams.at
Site: www.ams.at/wien

AK Viena

Camera Muncii din Viena (AK Viena) are aproximativ 800.000 de membri în Viena – toţi muncitorii şi angajaţii precum şi colaboratorii liberi din Viena sunt membri ai AK-ului Viena. Camera Muncii reprezintă interesele profesionale, economice, sociale şi culturale ale membrilor săi. Membrii primesc îndrumări gratuite şi sunt reprezentaţi în problemele dreptului de muncă şi de ordin social precum şi la multe alte probleme. În afară de aceasta AK Viena oferă subvenţiuni financiare pentru formarea continuă prin bonul AK de formare. AK Viena are, în afara centralei la Prinz Eugen Str. 20-22 în sectorul 4, centre consultative şi în Ottakring, Floridsdorf şi Liesing.


Contact:
Numar telefon: 01/50165 - 0
Site: www.wien.arbeiterkammer.at

WKO Viena – Camera Economiei Viena

Camera Economiei Viena este reprezentanta legală a peste 110.000 de întreprinderi şi unităţi vieneze şi oferă membrilor săi ample servicii în legătură cu toate temele importante: începând cu consultaţii pentru înfiinţarea unei firme, consultaţii juridice şi problemele legate de siguranţa socială până la asistenţă la crearea cooperărilor şi a reţelelor. În afară de aceasta, mai mult de 70.000 de independenţi, angajaţi şi ucenici frecventează în fiecare an numeroasele instituţii de formare şi formare continuă ale Camerei, ceea ce înseamnă că WK Viena a devenit una dintre cele mai mari instituţii de învăţământ din Austria. De aceea, WK Viena nu este numai serviciul competent care poate fi contact de întreprinzători sau de persoane care vor să înfiinţeze o firmă, ci şi de toţi cei care vor să folosească una dintre cele mai mari şi mai ample oferte din Austria pentru formare şi formare continuă. Puteţi să ne vizitaţi pe pagina noastră de Internet şi să vă informaţi despre serviciile noastre.


Contact:
Numar telefon: 01/514 50 1050
Site: www.gruenderservice.net
Site: www.biwi.at
Site: www.wifi.at

Agenţia Economică Viena

Agenţia Economică Viena sprijină de 30 de ani în mod activ dezvoltarea Vienei ca centru economic. Fiind primul punct de contact pentru întreprinderi naţionale şi internaţionale, Agenţia Economică Viena oferă subvenţii financiare, imobile, consultaţii adecvate şi activităţi în scopul stabilirii aici. Întreprinzătoarelor şi întreprinzătorilor cu un statut de migrant le este pus la dispoziţie de către Agenţia Economică Viena un serviciu propriu, Migrant Enterprises, care le oferă informaţii şi consultaţii în mai multe limbi. Toate serviciile Agenţiei Economiei Viena sunt gratuite.


Interface Wien

Interface Wien este o companie a orașului Viena și promovează integrarea socială a copiilor, tinerilor și a adulților imigranți. Prin măsurile de învățământ, informații și consiliere, Interface Wien participă la buna coexistența a vienezilor, ca urmare a laitmotivului îmbunătățirea competențelor de bază și a celor cheie, precum și consolidarea capacitățiilor și a promptitudinii în vederea participării sociale egale.

Oferta Interface Wien include: ateliere de educație pentru tineri, părinți și copii, însoțirea de start a refugiaților și a celor sub protecție subsidiară, învățarea limbii și integrarea pe piața muncii.

Mai multe informații despre oferta de cursuri și consiliere de la Interface Wien puteți găsi pe site-ul:               www.interface-wien.at


Contact:
Adresă: Paulanergasse 3/1
Numar telefon: +43 1 524 50 15 0
Adresă E-mail: info@interface-wien.at
Site: www.interface-wien.at

Die Wiener Volkshochschulen

Wiener Volkshochschulen (VHS) reprezintă cea mai mare instituție de învățământ pentru adulți din Austria și din Viena, Atribuția ei este facă accesibil învățământul pentru toți oamenii, de aceea oferta VHS nu depinde de nivelul de educație, statutul social sau origine. În fiecare an, VHS găzduiește peste 20.000 de cursuri, workshop-uri și cursuri de formare profesională din mai multe domenii: limbi străine, titluri de absolvire şcolară și educație de bază, economie și personalitate, computer și multimedia, tehnică, natură și mediu, artă și cultură, politică și societate, sănătate și mișcare, copii și părinți.

Informații despre cursurile noastre găsiți pe site-ul nostru: www.vhs.at


Contact:
Adresă: Wiener Volkshochschulen GmbH - 1090 Wien, Lustkandlgasse 50
Numar telefon: + 43 1-893 00 83
Adresă E-mail: info@vhs.at
Site: www.vhs.at