Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.

Ustalenie terminu pomocy na starcie (Startcoaching) i informacje o terminach kursów języka niemieckiego i modułów tematycznych: tel. 01/90 500 36 – 01 lub 04

Bony na naukę języka niemieckiego w Wiedniu

Miasto Wiedeń pomaga Państwu w nauce języka niemieckiego przyznając bony na opłacenie kursów.

Bony na naukę języka niemieckiego znajdują się na trzech ostatnich stronach wiedeńskiej karty edukacyjnej (str. 27-32). Proszę NIE WYCINAĆ bonów!

Wymiana bonów na gotówkę nie jest możliwa.

W jaki sposób można zrealizować bon na naukę języka?

  • Bon można zrealizować jedynie u organizatorów kursów, którzy posiadają certyfikat wydziału magistratu 17.
  • Bony uzyskują ważność dopiero po ostemplowaniu na odwrocie przez autoryzowanego organizatora kursów. Stempel można otrzymać po wzięciu udziału w jednym z modułów tematycznych.
  • Na każdy kurs można zrealizować jeden bon. Zapisując się na kurs należy przedłożyć jego organizatorowi wiedeńską kartę edukacyjną.
  • W wypadku oferty zblokowanej (kursów wielostopniowych) można zrealizować więcej niż jeden bon. Dokładnych informacji udziela podczas zapisów organizator kursu.
  • Bony tracą ważność po 30 miesiącach od ich wystawienia. Data utraty ważności znajduje się na pierwszej stronie wiedeńskiej karty edukacyjnej.

Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą i o przedłożeniu u organizatora kursu dowodu tożsamości i wszystkich bonów na naukę języka!