Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.

Ustalenie terminu pomocy na starcie (Startcoaching) i informacje o terminach kursów języka niemieckiego i modułów tematycznych: tel. 01/90 500 36 – 01 lub 04

Startcoaching – Pomoc na starcie w Wiedniu

Pomoc na starcie to oferta wydziału magistratu 17 ds. integracji i różnorodności dla wszystkich obywateli państw UE/EOG i członków ich rodzin (nawet jeżeli są obywatelami państw trzecich), którzy w ostatnich dwóch latach otrzymali poświadczenie zameldowania na podstawie: członka rodziny, pracobiorcy lub osoby zatrudnionej samodzielnie względnie kartę stałego pobytu, którą otrzymali od władz imigracyjnych (wydział magistratu 35).

Pracownicy wydziału magistratu 17 władający językiem ojczystym imigranta bądź językiem przez niego preferowanym pomagają swoim podopiecznym w możliwie szybkim zadomowieniu się w Wiedniu. Podczas pierwszego spotkania (Startcoaching) otrzymają Państwo wiedeńską kartę edukacyjną – Wiener Bildungspass. Karta edukacyjna jest dokumentem potwierdzającym uczęszczanie na kursy języka, udział w modułach tematycznych, poradnictwie oraz w imprezach edukacyjnych. Karta edukacyjna zawiera bony na naukę języka niemieckiego o łącznej wartości 150 euro, uprawnia ona również do udziału w spotkaniach informacyjnych (modułach) poświęconych tematyce istotnej dla imigrantów.

W skład oferty wchodzą:

  • Wiedeńskaj karta edukacyjna wraz z bonami na naukę języka w Wiedniu o wartości 150 euro;
  • Ustalenie kolejności załatwiania spraw;
  • Pomoc w wyszukaniu odpowiedniego kursu języka niemieckiego (w razie potrzeby);
  • Wyjaśnienie zasad systemu bonów i organizacji modułów informacyjnych;
  • Informacje o ośrodkach doradczych (wejście na rynek pracy, uznawanie kwalifikacji itp.);
  • Porady w kwestiach podstawowych (zapisanie do szkoły, zgłoszenie do szkoły dzieci objętych obowiązkiem szkolnym itp.);
  • Inne sprawy;

 

Gdzie?

Wydział magistratu 17 ds. integracji i różnorodności (MA 17 - Integration und Diversität), 1200 Wiedeń, Dresdnerstraße 91, parter, pokój E 10, E 11 oraz E 13 (biura MA 35).

Kiedy?

  • lub telefonicznie pod numerem:

tel. 01/90 500 36 - 01 w języku niemieckim
tel. 01/90 500 36 – 04 w języku angielskim