Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.

Ustalenie terminu pomocy na starcie (Startcoaching) i informacje o terminach kursów języka niemieckiego i modułów tematycznych: tel. 01/90 500 36 – 01 lub 04

Partnerzy realizujący ofertę wiedeńskiej karty edukacyjnej

Wydział magistratu 17 ds. integracji i różnorodności

W ramach administracji miasta Wiednia wydział magistratu 17 zajmuje się działaniami i programami na rzecz równouprawnienia i zapewnienia równych szans nowoprzybyłym. Wydział ten pomaga wszystkim Wiedeńczykom w harmonijnym ułożeniu wzajemnych relacji.

Obok działań na rzecz nauczania języka niemieckiego i zachowywania różnorodności wydział 17 magistratu promuje programy zajmujące się doradztwem, wspieraniem i aktywizacją imigrantów, pogłębianiem ich udziału w życiu społecznym oraz propagowaniem wrażliwości i kompetencji międzykulturowych. Szczególnie dużo uwagi poświęca się też systematycznej komunikacji i tworzeniu sieci z organizacjami i stowarzyszeniami skupiającymi imigrantów.


Kontakt:
Adresse: 1080 Wien, Friedrich-Schmidt-Platz 3
Telefonnummer: 01/4000 81510
E-mail Adresse: post@ma17.wien.gv.at
Homepage: www.integration.wien.at

Finansowana ze środków wydziału magistratu 17 wiedeńska karta edukacyjna towarzyszy Ci w pracy i edukacji w naszym mieście.

Wydział magistratu 35 ds. imigracji i obywatelstwa

Wydział magistratu 35 zajmuje się problematyką imigracji oraz sprawami dotyczącymi obywatelstwa austriackiego. W kwestiach dotyczących prawa pobytu mogą się Państwo zwracać do wydziału magistratu 35.


Kontakt:
Adresse: 1200 Wien, Dresdner Straße 91, Block C
Telefonnummer: 01/4000 3535
E-mail Adresse: service@ma35.wien.gv.at
Homepage: www.wien.gv.at/verwaltung/einwanderung/

 

 

waff – Wiedeński Fundusz Promocji Pracobiorców

Wiedeński Fundusz Promocji Pracobiorców jest placówką stworzoną przez miasto Wiedeń w ramach aktywnej polityki rynku pracy. Fundusz udziela wiedeńskim zatrudnionym informacji i poradnictwa zawodowego oraz wspiera dokształcanie zawodowe. Fundusz oferuje osobom przybyłym do Wiednia wstępną poradę zawodową w ich ojczystym języku. Podczas spotkania dowiedzą się Państwo wszystkiego o swoich prawach, obowiązkach i szansach na wiedeńskim rynku pracy.

Te obszerne informacje przyniosą korzyść szczególnie imigrantom posiadającym wolny dostęp do rynku pracy lub osobom, które prawdopodobnie uzyskają ten dostęp w ciągu roku. Wstępną informację zawodową oferuje się w następujących językach: albański, angielski, arabski, bośniacki/chorwacki/serbski, bułgarski, chiński, czeski, farsi, hindi, hiszpański, niemiecki, pendżabski, polski, rosyjski, rumuński, słowacki, turecki i węgierski.

Podczas pierwszego spotkania organizowanego przez wydział magistratu 17 proszę poinformować się o najbliższych terminach spotkań prowadzonych w swoim języku ojczystym i zgłosić na wstępną poradę zawodową do waff!


Kontakt:
Adresse: 1020 Wien, Nordbahnstraße 36/Stiege 1/3. Stock (po prawej stronie)
Telefonnummer: 01/217 48 555
E-mail Adresse: bbe@waff.at
Homepage: www.waff.at

Po uzyskaniu wstępnej porady zawodowej można zwrócić się do Wiedeńskiego Funduszu Promocji Pracobiorców o dalsze porady zawodowe oraz informacje o możliwościach uzyskania wsparcia w kształceniu i dokształcaniu zawodowym.

Poradnia dla imigrantów „Perspektive” - Poradnia dla imigrantów w sprawach związanych z nostryfikacją i edukacją zawodową

W poradni można poinformować się o „regułach gry“ obowiązujących na austriackim rynku pracy i o odmiennych wymaganiach odnośnie kwalifikacji i kompetencji zawodowych w stosunku do kraju pochodzenia, o możliwościach kształcenia, dokształcania i uzyskania wsparcia finansowego na cele edukacyjne oraz o warunkach uznawania i/lub nostryfikacji uprawnień i kwalifikacji zdobytych poza Austrią.

Placówka oferuje poradnictwo zawodowe, poradnictwo w zakresie kształcenia i dokształcania oraz pomoc organizacyjną w sprawach związanych z kształceniem i uznawaniem uprawnień zawodowych.

Poradnictwo oferuje się w następujących językach: angielski, arabski, bośniacki/chorwacki/ serbski, chiński, francuski, hiszpański, niemiecki, perski, polski, portugalski i rosyjski.


Kontakt:
Adresse: 1020 Wien, Nordbahnstraße 36/Stiege 1/3. Stock (z windy na lewo)
Telefonnummer: 01/58 58 019
E-mail Adresse: kompetenzzentrum@migrant.at
Homepage: www.migrant.at

AMS – urząd pracy

Urząd pracy (Arbeitsmarktservice – AMS) to wiodące przedsiębiorstwo usługowe na austriackim rynku pracy. Urząd ten znajduje zatrudnionym wolne miejsca pracy i pomaga przedsiębiorstwom i osobom poszukującym zatrudnienia udzielając porad, informacji i wsparcia finansowego oraz podnosząc kwalifikacje zawodowe.

Osoby uprawnione do podjęcia pracy, które poszukują zatrudnienia, mogą zgłaszać się w do placówek AMS właściwych dla swojego miejsca zamieszkania.


Kontakt:
Telefonnummer: 01/878 71
E-mail Adresse: ams.servicelinewien@ams.at
Homepage: www.ams.at/wien

od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30 – 16:00
w piątki w godz. 7:30 – 15:30

AK Wien – Wiedeńska Izba Pracobiorców

Wiedeńska Izba Pracobiorców (AK Wien) ma około 800.000 członków – należą do niej wszyscy wiedeńscy robotnicy i pracownicy umysłowi oraz osoby z tzw. wolną umową (freie Dienstnehmer). Izba reprezentuje zawodowe, ekonomiczne, socjalne i kulturalne interesy swoich członków, oferując im bezpłatne poradnictwo i reprezentację w wypadku problemów dotyczących prawa pracy, praw socjalnych i innych. Ponadto Wiedeńska Izba Pracobiorców udziela wsparcia finansowego przy podwyższaniu kwalifikacji zawodowych w postaci bonów edukacyjnych. Oprócz centrali znajdującej się w IV dzielnicy przy Prinz Eugen Str. 20-22 izba ma poradnie również w dzielnicach Ottakring, Floridsdorf i Liesing.


Kontakt:
Telefonnummer: 01/50165 - 0
Homepage: www.wien.arbeiterkammer.at

WKO Wien – Wiedeńska Izba Gospodarcza

Wiedeńska Izba Gospodarcza jest ustawowym przedstawicielstwem zrzeszającym ponad 110.000 wiedeńskich zakładów i przedsiębiorców. Swoim członkom oferuje ona szeroki wachlarz usług we wszystkich ważnych zagadnieniach. Poczynając od poradnictwa przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej poprzez doradztwo prawne, doradztwo w zakresie zabezpieczenia socjalnego aż po wsparcie przy nawiązywaniu współpracy i tworzeniu sieci. Rokrocznie ponad 70.000 osób samodzielnie zatrudnionych, pracobiorców i uczniów zawodu korzysta z licznych placówek edukacyjnych Izby Gospodarczej, dzięki czemu stanowi ona jedną z najważniejszych organizacji edukacyjnych w Austrii. Wiedeńska Izba Gospodarcza jest zatem nie tylko kompetentnym ośrodkiem informacyjnym dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, lecz także dla wszystkich, którzy pragną skorzystać z tej szerokiej oferty edukacyjnej. Zapraszamy na naszą stronę internetową zawierającą wszelkie informacje o naszych usługach.


Kontakt:
Telefonnummer: 01/514 50 1050
Homepage: www.gruenderservice.net
Homepage: www.biwi.at
Homepage: www.wifi.at

Wirtschaftsagentur Wien – Wiedeńska Agencja Gospodarcza

Od trzydziestu lat Wiedeńska Agencja Gospodarcza w sposób aktywny wspiera osiedlanie się przedsiębiorstw na terenie Wiednia. Jako pierwsza instytucja kontaktowa dla austriackich i zagranicznych przedsiębiorstw agencja oferuje dotacje pieniężne, nieruchomości, doradztwo na miarę i inne działania związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Migrantom pragnącym założyć własną firmę Wiedeńska Agencja Gospodarcza udostępnia odrębną jednostką informacyjną – Migrant Enterprises, oferującą informacje i porady w wielu językach. Wszystkie usługi Wiedeńskiej Agencji Gospodarczej są bezpłatne.


Interface Wien

Interface Wien jest spółką użyteczności publicznej miasta Wiednia z o.o., która wspomaga ogólnospołeczną integrację dzieci, młodzieży oraz dorosłych z tłem migracyjnym. Środkami edukacyjnymi, informacyjnymi i doradczymi, z motywem przewodnim poprawy podstawowych kompetencji kluczowych jak również wzmacnianiem zdolności i gotowości udziału w partycypacji, przyczynia się Interface Wien do dobrego wzajemnego współżycia w Wiedniu.

Propozycje Interface Wien: Edukacyjne warsztaty młodzieżowe, Rodzice i dzieci, Towarzyszenie w starcie osobom uprawnionym do otrzymania azylu i ochrony, Język i integracja na rynku pracy.

Więcej informacji odnośnie propozycji kursów oraz poradnictwa w Interface Wien
na stronie: www.interface-wien.at


Kontakt:
Adresse: 1040 Wien, Paulanergasse 3/1
Telefonnummer: +43 1 524 50 15 0
E-mail Adresse: info@interface-wien.at
Homepage: www.interface-wien.at

Die Wiener Volkshochschulen

Wiedeńskie Volkshochschulen (VHS) są największymi instytucjami edukacyjnymi dla dorosłych w Austrii, posiadające swoje przedstawicielstwa na terenie całego Wiednia. Ich zadaniem jest ułatwienie dostępu do edukacji wszystkim zainteresowanym. Oferowane propozycje są niezależne od zdobytej wiedzy, pozycji socjalnej oraz pochodzenia uczestników. Rocznie odbywa się ponad 20.000 kursów, warsztatów oraz szkoleń z różnych dziedzin nauki: języki obce, ukończenie szkół ponadpodstawowych i podstawowej edukacji, ekonomia i osobowość, komputer i multimedia, technika, natura i środowisko naturalne, sztuka i kultura, polityka i społeczeństwo, zdrowie i ruch, dzieci i rodzina.

Informacje odnośnie naszych kursów znajdziecie Państwo na stronie: www.vhs.at


Kontakt:
Adresse: Die Wiener Volkshochschulen GmbH - 1090 Wien, Lustkandlgasse 50
Telefonnummer: +43 01-893 00 83
E-mail Adresse: info@vhs.at
Homepage: www.vhs.at