Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.

Ustalenie terminu pomocy na starcie (Startcoaching) i informacje o terminach kursów języka niemieckiego i modułów tematycznych: tel. 01/90 500 36 – 01 lub 04

Moduły tematyczne

Moduły tematyczne to spotkania, podczas których zdobędą Państwo wiedzę pozwalającą na lepszą orientację w Wiedniu. Tematy omawiane są w języku ojczystym uczestników spotkania przez wybranych ekspertów. Podczas spotkań prelegentom można też zadawać pytania.

Po zakończeniu spotkania otrzymają Państwo stempel na jednym z bonów na naukę języka niemieckiego oraz na wiedeńskiej karcie edukacyjnej. Stempel ten nadaje bonowi ważność i pozwala na jego realizację w jednej z certyfikowanych placówek organizujących kursy językowe.

Prosimy o zabieranie ze sobą wiedeńskiej karty edukacyjnej na każde spotkanie!
Proszę pamiętać o poświadczeniu uczestnictwa w każdym z modułów na swojej karcie edukacyjnej!

Aby dowiedzieć się o terminach kolejnych spotkań, należy dzwonić pod numer 01/90 500 36. Terminy te można znaleźć również na stronie: www.startwien.at

Treść modułów tematycznych


 

StartWien – Praca

Porada w Wiedeńskim Funduszu Promocji Pracobiorców (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds – waff)
Jeżeli zamierzają Państwo podjąć w Austrii pracę, radzimy zwrócić się do waff o podstawowe informacje. W instytucji tej w ojczystym języku otrzymają Państwo wstępne porady, jak wejść na rynek pracy. Pracownicy funduszu omówią z Państwem posiadane kwalifikacje, dotychczasową drogę i plany zawodowe.
Pocztą otrzymają Państwo arkusz ze swoimi danymi przetłumaczonymi na język niemiecki, który należy przedłożyć poszukując pracy. Arkusz ten ułatwi Państwu pierwszy kontakt z doradcą w urzędzie pracy (AMS).

StartWien – Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Indywidualne poradnictwo w placówce ds. nostryfikacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Wielu nowoprzybyłych pracowało w swoim ojczystym kraju, nauczyło się tam zawodu, skończyło szkołę lub studia wyższe. Dla wszystkich tych osób ważne jest uzyskanie informacji o uznawaniu wykształcenia zdobytego poza Austrią.
Podczas indywidualnej rozmowy w placówce ds. nostryfikacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych otrzymają Państwo porady dotyczące wszelkich aspektów uznawania wykształcenia zdobytego poza Austrią. Należy ustalić indywidualny termin dzwoniąc bezpośrednio do centrum kompetencyjnego placówki ds. nostryfikacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nr tel. 01 / 58 58 019. Udzielamy porad wyłącznie po telefonicznym ustaleniu terminu!

StartWien – Życie w wiedeńskiej społeczności

W ramach tego modułu mają Państwo możliwość porozmawiania z Polakiem lub Polką, który/która już dłuższy czas mieszka w Wiedniu. W swobodnej atmosferze i w ojczystym języku dowiedzą się
Państwo o jego/jej pierwszych doświadczeniach i spostrzeżeniach. Jest to też okazja do wymiany poglądów i wrażeń dotyczących Wiednia i jego mieszkańców z innymi uczestnikami spotkania. Otrzymają Państwo cenne informacje i wskazówki przydatne w codziennym życiu w Wiedniu. Celem spotkania jest ułatwienie Państwu rozpoczęcia nowego życia bez stresu towarzyszącego takim sytuacjom.

StartWien – Zdrowie

Na tym spotkaniu uzyskają Państwo informacje w ojczystym języku o systemie służby zdrowia w Austrii oraz odpowiedzi na podstawowe pytania: Jak uzyskać ubezpieczenie? Co to jest elektroniczna karta ubezpieczeniowa (E-Card)? Czy znajdę w Wiedniu lekarzy mówiących w moim ojczystym języku? Gdzie zwrócić się w wypadku ciąży? Co to jest Mutter-Kind-Pass (książeczka zdrowia matki i dziecka)? Jakie szczepienia są szczególnie ważne? Dokąd się zwrócić w wypadku choroby (w soboty, niedziele i święta/ w nocy)? Co zrobić, gdy dziecko doznało urazu? Jakie numery alarmowe warto znać? Kiedy wzywać pogotowie ratunkowe? W jakich wypadkach pójść do przychodni szpitalnej? Za jakie świadczenia służby zdrowia trzeba zapłacić, nawet jeżeli jest się ubezpieczonym? Z jakiej oferty zdrowotnej można skorzystać w Wiedniu?

StartWien – Edukacja

W ramach tego modułu uzyskają Państwo ważne informacje o ofercie edukacyjnej dla dzieci: Gdzie mogę zostawić dziecko poniżej trzech lat w godzinach pracy? Od jakiego wieku mogę posłać dziecko do przedszkola? Jakie przedszkola znajdują się w Wiedniu? Gdzie mogę zapisać dziecko do przedszkola? Ile zapłacę za opiekę nad dzieckiem? Na czym polega „zerówka”? Od jakiego wieku dziecko podlega w Austrii obowiązkowi szkolnemu i ile lat trwa ten obowiązek? Jak zapisać dziecko do szkoły? Moje dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu, a do Wiednia przyjedzie podczas roku szkolnego – co mam zrobić? Jakie są możliwości pomocy dziecku w nauce języka niemieckiego? Co należy wiedzieć o szkolnictwie w Wiedniu? Jakie są rodzaje szkół? Jakie są możliwości wsparcia finansowego przedszkolaków i uczniów? Gdzie mogę otrzymać bliższe informacje na określone pytania? Jaka jest oferta dla rodziców z dziećmi w wieku szkolnym w Wiedniu?

StartWien – Mieszkanie

W ramach tego modułu otrzymają Państwo informacje w swoim języku ojczystym o kwestiach związanych z mieszkaniem. Czym się kierować szukając mieszkania? Gdzie szukać mieszkania? Jakie są rodzaje mieszkań (wynajem, mieszkanie spółdzielcze, mieszkanie własnościowe), jakie są kategorie mieszkań? Jakie są rodzaje umów najmu? Co oznaczają pojęcia „Mietzins“ (czynsz), „Betriebskosten“ (koszty eksploatacyjne)? Co należy do zadań administracji domu (Hausverwaltung)? W jakich wypadkach należy się zwracać do administracji? Co oznaczają pojęcia „Kaution“ (kaucja), „Ablöse“ (odstępne), „Maklergebühr“ (opłata dla pośrednika). Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu? Jakie postanowienia zawiera regulamin mieszkańca? Na czym polega segregacja odpadów? Dokąd mogę się zwrócić w sprawach związanych z prawem najmu?

StartWien – Praca

Co to jest Izba Pracobiorców (Arbeiterkammer – AK) i czym się ona zajmuje? Izba Pracobiorców zrzesza w Austrii ponad 3 mln członków, a w Wiedniu 800.000. Izba Pracobiorców oferuje bezpłatne porady we wszystkich ważnych zagadnieniach (prawo pracy, ubezpieczenia społeczne i wiele innych) oraz wsparcie finansowe, np. „Bon edukacyjny Izby Pracobiorców” wartości 100 euro rocznie.
W ramach tego modułu otrzymają też Państwo informacje o prawie pracy (Co zrobić w wypadku otrzymania wypowiedzenia? Co to jest „Entlassung“ (zwolnienie)? Ile urlopu mi przysługuje?), o zasiłkach dla bezrobotnych i zasiłkach doraźnych (W jakich wypadkach przysługuje zasiłek? Jak długo otrzymuje się pieniądze? Czy konieczne jest uczęszczanie na kurs dokształcający?) i o ubezpieczeniach społecznych (Na czym polega ubezpieczenie wypadkowe? Kiedy przysługuje emerytura? Ile wynosi emerytura? Co to jest „Ausgleichszulagenrichtsatz“ (podstawa wypłacania dodatku wyrównawczego)). Kwestie te należą do ważnych zagadnień dla osób zatrudnionych w Austrii, zatem osoby pracujące lub pragnące podjąć pracę potrzebują tych informacji.

Podczas spotkania mają Państwo możliwość zadawania pytań. W bardzo skomplikowanych kwestiach uzyskają Państwo indywidualny termin w Izbie Pracobiorców.

StartWien – Założenie przedsiębiorstwa/rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informacje o zakładaniu przedsiębiorstwa w Wiedeńskiej Agencji Gospodarczej (Wirtschaftsagentur Wien)
Osoby zamierzające założyć przedsiębiorstwo /rozpocząć działalność gospodarczą w Wiedniu mogą zasięgnąć informacji i uzyskać wsparcie w Wiedeńskiej Agencji Gospodarczej (Wirtschaftsagentur Wien). W znajdującym się tam biurze „Migrant Enterprises“ osoby zamierzające się usamodzielnić uzyskają informacje w swoim języku ojczystym. Doradcy udzielają cennych informacji na temat zakładania przedsiębiorstw i możliwości finansowania, służą pomocą w załatwianiu spraw w różnych urzędach i pomagają w wyszukiwaniu korzystnych pomieszczeń biurowych. Po pierwszej osobistej rozmowie zainteresowani mogą wziąć udział w wielojęzycznych szkoleniach dotyczących kwestii ważnych dla prowadzenia firmy, takich jak księgowość, podatki czy marketing. Prosimy o ustalenie terminu indywidualnej rozmowy bezpośrednio z biurem Migrant Enterprises pod numerem 01 / 25200713 lub pocztą elektroniczną pod adresem: migrant.enterprises@wirtschaftsagentur.at Porady udzielane są po ustaleniu terminu!