Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.

Dohoda termínu, startcoaching a informace o termínu kurzy němčiny a informační moduly: tel: 01/90 500 36 – 01 oder 04

Vídeňský vzdělávací pas

Vídeňský vzdělávací pas

Vídeňský vzdělávací pas slouží jako doklad, že jste absolvovali např. jazykové kurzy, navštěvovali informační moduly, účastnili se konzultací, kvalifikačních akcí či dalšího vzdělávání.

Vídeňský vzdělávací pas obsahuje Vídeňské jazykové šeky, které je možno proměnit u každé certifikované instituce, organizující jazykové kurzy.

Vídeňský vzdělávací pas můžete předložit všude tam, kde od Vás budou požadovány znalost německého jazyka, průkaz profesní kvalifikace, dosaženého vzdělání a dalšího doškolování.

Konkrétně u:

  • institucí organizujících jazykové kurzy němčiny
  • kvalifikačních akcí a akcí dalšího vzdělávání
  • termínu konzultace
  • Servisu pro trh práce
  • potenciálních zaměstnavatelů

Kooperační partneři mohou na první pohled zjistit, jakých opatření jste již využili a jaké další kroky pro Vás mají smysl.

Proto je důležité, abyste si Vídeňský vzdělávací pas dobře uschovali a při návštěvě uvedených institucí se jím vždy prokázali.

Jestliže Vídeňský vzdělávací pas ztratíte, dostavte se prosím do nejbližších ztrát a nálezů (do nejbližšího magistrátního obvodního úřadu) a nechejte si vystavit potvrzení o ztrátě.

Následně zavolejte do telefonní centrály na číslo 01/90 500 36 – 01 (německy), tel. 01/90 500 36 – 04 (anglicky) atd. a dohodněte si termín u některého z našich startcoacherů. Zde Vám bude po předložení potvrzení vystaven nový vzdělávací pas.