Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.

Dohoda termínu, startcoaching a informace o termínu kurzy němčiny a informační moduly: tel: 01/90 500 36 – 01 oder 04

Informační moduly

Informační moduly jsou informační akce na různá témata a mají Vám umožnit rychlejší a snadnější orientaci ve Vídni. Referují v nich expertky a experti v jazyce, který si vyberete. Tyto akce jsou také vhodnou příležitostí pro objasnění nejrůznějších otázek.

Po akcích, které navštívíte, dostanete razítko na jeden z jazykových šeků a do vzdělávacího pasu. S razítkem šek získává platnost a můžete ho proměnit u jedné z certifikovaných vzdělávacích institucí, organizujících kurzy.

Vídeňský vzdělávací pas prosím noste s sebou na každou akci! Nezapomeňte si prosím na konci modulu nechat do vzdělávacího pasu potvrdit účast!

Chcete-li vědět, kdy se konají další akce, zavolejte prosím na číslo 01/90 500 36. Termíny najdete také na internetu: www.startwien.at

Témata modulů


 

StartWien – povolání

Informace o profesích u waff

Jestliže chcete v Rakousku pracovat, doporučujeme Vám obrátit se na waff. Tato instituce poskytuje ve Vašem mateřském jazyce prvotní profesní informace a poradenství nejen na téma vstupu na trh práce, ale i celou řadu dalších cenných informací. Spolupracovníci waff spolu s Vámi přesně zapíší Vaši kvalifikaci, dosavadní činnost, ale také Vaše profestní představy. Posléze Vám bude zaslán list se všemi Vašimi údaji v německém překladu. Určitě si ho vemte s sebou na první schůzku v AMS (Servis pro trh práce), bude Vám i poradci cenným pomocníkem.

StartWien – uznání kvalifikací

Individuální poradenství v zařízení pro uznávání dosažených kvalifikací a další vzdělávání

V zemi, ze které přicházíte, jste vykonával/a povolání, ukončil/a zde profesní vzdělání, absolvoval/a školu anebo univerzitní studium a chtěl/a byste se informovat o možnosti uznání vzdělání, kterého jste dosáhl/a.
V osobním rozhovoru zde můžete prokonzultovat všechny otázky, které Vás zajímají. Jelikož se jedná o konzultaci individuálního charakteru, dohodněte si prosím termín přímo s touto institucí (kompetenční centrum) na tel. čísle 01 / 58 58 019.
Poradenství pouze na telefonicky dohodnutý termín!

StartWien – soužití

V tomto modulu máte možnost popovídat si v uvolněné atmosféře v mateřštině se svými krajany, kteří se kdysi přistěhovali do Vídně a již zde dlouho žijí, a o prvních zkušenostech a dojmech z našeho města. Můžete si tu s ostatními vyměňovat osobní dojmy i zážitky z Vídně a jejích obyvatel.
Získáte cenné informace a užitečné tipy pro každodenní život. Tento modul má přispět k tomu, aby začátek Vašeho „nového“ života ve Vídni nebyl stresující.

StartWien – zdraví

Zde Vám budou v maeřském jazyce poskytnuty odpovědi na důležité otázky jako např.: Kdy jsem pojištěný/á? Co je to e-card? Jsou ve Vídni lékaři, kteří hovoří mým jazykem? Co mám dělat, když jsem těhotná? Co je to pas pro matku a dítě (Mutter-Kind-Pass)? Která očkování jsou důležitá? Na koho se mám obrátit, když přes víkend nebo v noci onemocním? Co mám dělat, když se mi zraní dítě? Která důležitá čísla tísňového volání bych měl/a znát? Kdy volám záchrannou službu? Ve kterých případech vyhledám ambulanci v nemocnici? Za které lékařské úkony musím zaplatit, i když jsem pojištěný/á? Jaké nabídky ve zdravotní oblasti ve městě existují?

StartWien – vzdělání

Zde můžete získat důležité informace o vzdělávacích možnostech pro Vaše dítě: Kam mohu svěřit dítě do tří let, aby se mu dostalo dobré péče, když budu pracovat? Od kterého věku může dítě chodit do školky? Jaké školky ve Vídni existují? Kde ho mohu přihlásit? Co musím za denní péči o své dítě zaplatit? Co je to předškola? Od kdy v Rakousku existuje povinná školní docházka a jak dlouho trvá? Jak své dítě zapíšu do školy? Mé dítě je školou povinné a přistěhuje se do Vídně během školního roku. Co musím vyřídit? Jaké pomoci se mu může dostat, až se bude učit německy? Co bych všeobecně měl/a vědět o školní docházce ve Vídni? Jaké typy škol existují? Jaké možnosti finanční podpory existují pro děti v předškolním a školním věku? Kde mohu získat bližší informace k daným otázkám? Jaké nabídky existují pro rodiče se školou povinnými dětmi ve Vídni?

StartWien – bydlení

V tomto modulu obdržíte informace v mateřštině z oblasti bydlení: Co musím vzít při hledání bytu v potaz? Kde mohu hledat byty? Jaké druhy bydlení existují (nájem, družstevní byty, byty ve vlastnictví)? Co je myšleno kategorií bytu? Jaké druhy nájemních smluv existují? Co je to nájemné, co se rozumí pod provozními náklady? Jaké úkoly má domovní správa? Kdy se mám obrátit na domovní správu? Co znamená „kauce“, „odstupné“, „makléřský poplatek“? Kdy lze vypovědět nájemní smlouvu? Co je uvedeno v domovním řádu? Třídění odpadů – jak na to? Na koho se mohu obrátit, mám-li dotazy k nájemnímu právu?

StartWien – svět práce

Co je to Komora pracujících (AK - Arbeiterkammer) a jaké jsou její úkoly? Komora pracujících má v Rakousku přes 3 miliony členů, ve Vídni 800.000 členů. Poskytuje se zde bezplatné poradenství ve všech důležitých oblastech trhu práce (např. pracovní právo, sociální pojištění), ale i finanční podpora formou „vzdělávacího šeku Komory pracujících“ (100 eur za rok).
V tomto modulu obdržíte informace o pracovním právu (Co dělat, když dostanu výpověď?, Co je to „propuštění“?, Kolik dní dovolené mám?), o podpoře v nezaměstnosti a pomoci v hmotné nouzi (Kdy má člověk nárok?, Jak dlouho pobírá podporu?, Musí navštěvovat kurz dalšího vzdělávání?) stejně jako o sociálním pojištění (Co je to úrazové pojištění?, Kdy se pobírá důchod?, Jak vysoký je?, Co je to orientační sazba pro komenzační přídavky („Ausgleichszulagenrichtsatz“)?). Vždy se jedná o velice důležité oblasti rakouského světa práce. Tyto informace jsou mimořádně důležité pro všechny, kteří v Rakousku pracují, anebo pracovat chtějí. Rovněž je zde možno klást otázky, v případě velice komplikovaných otázek si v Komoře pracujících můžete dohodnout osobní schůzku.

StartWien – Založení firmy

Informace o založení firmy u agentury Wirtschaftsagentur Wien

U hospodářské agentury Wirtschaftsagentur Wien obdržíte informace a pomoc, chcete-li ve Vídni založit firmu. Naleznete tu kontaktní centrum „Migrant Enterprises“, které nabízí poradenství ve Vaší mateřštině. Získáte cenné informace o založení firmy a otázkách financování, bude Vám pomoženo při komunikaci s úřady a institucemi, rovněž Vám zde poskytnou přehled o cenově výhodných kancelářských prostorech. Po prvním poradenském rozhovoru máte navíc možnost navštívit vícejazyčné semináře o podnikově relevantních tématech jako účetnictví, daně či marketing. Žádáme Vás, abyste si individuálně smluvil/a termín prvního poradenství přímo s Migrant Enterprises na tel. čísle 01 / 25200713 nebo e-mailem migrant.enterprises@wirtschaftsagentur.at. Poradenství pouze v dohodnutém termínu!