Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.


Записване на час за «стартова» консултация и информация за програмата на курсовете по немски и информационните модули: Teл.: 01/90 500 36 – 01 или 04

WieВаучъри за езиков курс във Виена

С ваучърите община Виена ви подпомага при изучаването на немски език.

Ваучърите за езиков курс се намират на последните три листа на образователния Ви паспорт (стр. 27 - 32). Моля не ги изрязвайте!

Получаване на пари в брой срещу ваучърите не е възможно.

Как се ползват ваучърите?

  • Ваучърите могат да се ползват само при организации, които имат сертификат от отдел 17 на Магистрата за правоспособност да провеждат курсове.
  • Ваучърите са валидни само ако имат на обратната страна печат на правоспо-собна организация-участник в инициативата за образователен паспорт. Печатът се получава при посещението на някой информационен модул.
  • За един курс може да се ползва един ваучър. При записване за курса носете образователния си паспорт.
  • При курсове, включващи няколко степени можете едновременно да използвате и няколко ваучъра. За това ще Ви информират при записването за курса.
  • Ваучърите са валидни 30 месеца от издаването им. Крайният срок е посочен на първата страница на Вашия образователен паспорт.

При първото посещение на института, провеждащ курсовете не забравяйте да вземете и представите всички ваучъри, както и документ за самоличност!