Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.


Записване на час за «стартова» консултация и информация за програмата на курсовете по немски и информационните модули: Teл.: 01/90 500 36 – 01 или 04

Виенски образователен паспорт

Виенският образователен паспорт служи като удостоверение за посетените от Вас езикови курсове, информационни модули, консултации и занятия за обучение и повишаване на квалификацията.

Съставна част на Виенския образователен паспорт са ваучърите за езиков курс във Виена, които се приемат от всяка сертифицирана езикова школа.

Можете да представите Виенския образователен паспорт навсякъде, където трябва да докажете знания по немски език, професионална подготовка, образование и повишаване на квалификацията и

по-конкретно:

  • пред организации, предлагащи курсове по немски език
  • при курсове за обучение и повишаване на квалификацията
  • при консултации
  • пред Агенцията по заетостта
  • пред потенциални работодатели

Вашите събеседници могат веднага да видят, какви мероприятия сте посетили вече и какви по-нататъшни стъпки са целесъобразни във Вашия случай.

Затова е важно да пазите добре образователния паспорт да го показвате винаги, когато се явявате при посочените организации.

В случай, че загубите Виенския образователен паспорт се обърнете към Службата за загубени вещи (в най-близката Районна администрация на Магистрата) и помолете да Ви издадат Удостоверение за загубата на образователния паспорт.

След това се обадете в телефонния център на номер 01/90 500 36 – 01 (на немски), тел. 01/90 500 36 – 04 (на английски) и т. н. и договорете час при някой от «стартовите» консултанти. Там след представяне на удостоверението ще Ви издадат нов образователен паспорт.