Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.


Записване на час за «стартова» консултация и информация за програмата на курсовете по немски и информационните модули: Teл.: 01/90 500 36 – 01 или 04

Cтартова» консултация – за успешния Ви старт във Виена

«Cтартовата» консултация се предлага от отдел 17 на Магистрата (MA 17) за граждани на Европейския съюз/Европейската икономическа зона и членовете на техните семейства (в т. ч. и от трети страни), които в последните две години са получили сертификат за регистрация (Anmeldebescheinigung) като служител/и, самостоятелен предприемач или член на семейството или карта за пребиваване от отдел 35 на Магистрата по въпроси на имиграцията (MA 35).

Сътрудници на отдел МА 17, които говорят български или друг предпочитан от Вас език ще Ви помогнат да пуснете възможно най-бързо корени във Виена. При «стартовата» консултация Ви се издава Виенски образователен паспорт. Той служи като удостоверение за посетените от Вас езикови курсове, информационни мероприятия, консултации и занятия за обучение и повишаване на квалификацията. Съставна част на Виенския образователен паспорт са ваучърите за курс по немски език във Виена на обща стойност 150 евро. Той Ви дава освен това право да посещавате информационни мероприятия (модули) по теми, които Ви интересуват.

 

Ние предлагаме

  • Виенски образователен паспорт и ваучъри за езиков курс във Виена на стойност 150 евро
  • Определяне на първите необходими стъпки
  • Съдействие при избора на подходящ курс по немски език при необходимост
  • Обяснение на системата на ваучърите и информационните модули
  • Насочване към звена за консултация (при започване на работа, признаване на квалификация и др.)
  • Помощ при решаване на основни въпроси в началото (записване в училище на деца в училищна възраст и др.)
  • и много други

 

Къде?

MA 17 - отдел 17 на Магистрата по въпроси на интеграцията и преодоляване на различията, 1200 Wien, Dresdnerstraße 91 (1200 Виена, Дрезднерщрасе 91), на партера, стая E 10, E 11 или E 13 (служебни офиси на MA 35).

Кога?

  • на

тел.: 01/90 500 36 – 01 на немски
тeл.: 01/90 500 36 – 04 на английски