Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.


Записване на час за «стартова» консултация и информация за програмата на курсовете по немски и информационните модули: Teл.: 01/90 500 36 – 01 или 04

Партньори-участници в инициативата за Виенски образователен паспорт

MA 17 – Отдел на Магистрата по въпроси на интеграцията и преодоляване на различията

Отдел 17 на Виенския Магистрат е инициатор на мероприятия и проекти, които съдействат за равноправието и равните шансове за участие в обществения и политически живот на имигрантите. Той подпомага всички виенчани да постигнат възможно най-добро взаимно общуване.

Наред с мероприятия за изучаване на езика и преодоляване на различията отдел MA 17 учавства в проекти за консултация, обслужване и укрепване на самосъзнанието на мигран-тите, за засилване на участието им в обществения живот и за насърчаване на толерант-ността между различните култури и тяхното познаване. Особено внимание се отделя на изграждането на мрежи и редовните връзки с мигрантски организации и сдружения.


Kontakt:
Adresse: 1080 Wien, Friedrich-Schmidt-Platz 3
Telefonnummer: 01/4000 81510
E-mail Adresse: post@ma17.wien.gv.at
Homepage: www.integration.wien.at

Виенският образователен паспорт, който се субсидира от средства на отдел MA 17 е Вашият спътник при работата и обучението в града.

MA 35 – имиграция и гражданство

Отдел 35 на Магистрата се занимава с имиграцията, всички въпроси около австрийското гражданство.
По въпроси, свързани с Вашето право на пребиваване може да се обърнете към MA 35.


Kontakt:
Adresse: 1200 Wien, Dresdner Straße 91, Block C
Telefonnummer: 01/4000 3535
E-mail Adresse: service@ma35.wien.gv.at
Homepage: www.wien.gv.at/verwaltung/einwanderung/

 

 

waff - Виенски фонд за подпомагане на работещите

waff е организация на община Виена за активна политика на пазара на труда, която предлага професионална информация и консултация за работещите във Виена и съдейства за повишаване на професионалната им квалификация. Програмата на фонда включва една въвеждаща професионална информация на родния Ви език относно Вашите права, задължения и шансове на пазара на труда.

Тази обширна базисна информация е особено полезна за новодошли имигранти, които имат свободен достъп до пазара на труда или ще получат вероятно такъв в рамките на една година. Въвеждащата професионална информация се предлага на следните езици: албански, английски, арабски, босненски/хърватски/сръбски, български, испански, китайски, немски, полски, румънски, руски, турски, унгарски, фарси, хинди/пунжаби и чешки/словашки.

При индивидуалната «стартова» консултация на отдел MA 17 се информирайте за най-близките дати, на коите ще се дава въвеждаща професионална информация на Вашия език и посетете това мероприятие на фонда waff!


Kontakt:
Adresse: 1020 Wien, Nordbahnstraße 36/Stiege 1/3. Stock (rechts) | Нордбанщрасе 36/вх. 1, етаж 3 (вдясно)
Telefonnummer: 01/217 48 555
E-mail Adresse: bbe@waff.at
Homepage: www.waff.at

И след въвеждащата информация фондът waff е на Ваше разположение за професионални съвети и въпроси, свързани с възможностите за субсидиране на професионално обучение и повишаване на квалификацията.

Перспектива – Център за консултация на мигранти по въпроси на признаване и повишаване на квалификацията

Тук ще разберете «правилата на играта» на австрийския пазар на труда, ще се информи-рате за квалификационни профили, които се различават от описанието и приложението на професиите в страната, от която идвате, за възможностите за обучение и повишаване на квалификацията и тяхното субсидиране, за признаването/нострификацията на дипломите Ви от Вашата страна.

Ще получите съвети и съпътстваща помощ по професията, обучението и повишаване на квалификацията, а също и при процедури за признаване на дипломи.

Консултацията се предлага на английски, арабски, босненски/хърватски/сръбски, испански, китайски, немски, персийски, полски, португалски, руски и френски език.


AMS – Aгенция по заетостта

Aгенция по заетостта (съкращение на немски «AMS») е водещата фирма за обслужване на пазара на труда в Австрия и посредник при намиране на персонал за свободни работни места. Агенцията оказва съдействие на търсещите работа и фирмите чрез консултация, информация, квалифициране и финансова помощ.

Всеки, който получи право на работа и иска да работи в професията си, може да се регистрира като търсещ работно място във филиала на AMS за неговия район.

понеделник до четвъртък 7:30 до 16:00 ч.
петък 7:30 bis 15:30 ч.


Kontakt:
Telefonnummer: 01/878 71
E-mail Adresse: ams.servicelinewien@ams.at
Homepage: www.ams.at/wien

Виенска камара на работниците и служителите

Виенската камара на работниците и служителите наброява около 800.000 членове – всички работници и служители, както и работещите на свободна практика във Виена членуват в камарата, която защитава техните професионални, икономически, социални и културни интереси. Членовете получават безплатна консултация и защита при трудово-правни и социално-правни проблеми, а също и по много други въпроси. Освен това камарата предлага финансова помощ за повишаване на професионалната квалификация, като предоставя свой образователен ваучър. Освен централата на Принц Ойген Щрасе № 20-22 (Prinz Eugen Str.) в 4-ти район Виенската камара на работниците и служителите има центрове за консултация и в районите Отакринг, Флоридсдорф и Лизинг.


Kontakt:
Telefonnummer: 01/50165 - 0
Homepage: www.wien.arbeiterkammer.at

Виенска стопанска камара

Виенската стопанска камара е законен представител на интересите на повече от 110.000 фирми и предприятия във Виена и предлага на своите членове широк спектър от услуги по всички теми и области, като се започне от учредяване на фирма и правна консултация до въпроси на социалната обезпеченост и съдействие при израждане на мрежи от връзки и сътрудничество. Освен това многобройните курсове за обучение и повишаване на квали-фикацията на Камарата се посещават ежегодно от над 70.000 самостоятелно заети и наети лица и чираци, което я прави най-крупната образователна организация в Австрия. Затова тя е компетентният партньор не само за собственици и учредители на фирми, но и за всички онези, които искат да се възползват от най-широката и богата програма от курсове за обучение и повишаване на квалификацията в Австрия. Посетете нашата интернет страница и се информирайте за нашите услуги.


Kontakt:
Telefonnummer: 01/514 50 1050
Homepage: www.gruenderservice.net
Homepage: www.biwi.at
Homepage: www.wifi.at

Икономическа агенция Виена

Икономическа агенция Виена съдейства от 30 години активно за развитието на Виена като средище за стопанска дейност. Тази първа инстанция за контакт за национални и международни фирми предлага парични субсидии, недвижими имоти, индивидуална консултация и мероприятия за установяване на фирмите във Виена. За предприемачи с миграционни корени има специална организация Мигрант Ентерпрайзес, която предоставя информация и консултация на различни езици. Всички услуги на Икономическа агенция Виена са безплатни.


Interface Wien

Interface Виена е една благотворителна организация на град Виена, която подкрепя интеграцията в обществото на деца, юноши и възрастни с друг национален произход. Interface предлага различни образователни и информационни курсове, с които цели получаването на основни, ключови познания нужни за по-добрата интеграция.

Предложенията на Interface Виена са: Образователни курсове за юноши, за родители и деца, езикови курсове, интеграция в работния пазар и др.

Повече информация ще намерите на нашата страница: www.interface-wien.at


Kontakt:
Adresse: 1040 Wien, Paulanergasse 3/1
Telefonnummer: +43 1 524 50 15 0
E-mail Adresse: info@interface-wien.at
Homepage: www.interface-wien.at

Die Wiener Volkshochschulen

Виенските читалища са най-голямата образователна институция за възрастни
в Австрия и имат филиали във всички райони на Виена. Тяхната основна задача е да осигурят леснодостъпно образование за всички хора. По тази причина всеки човек, независимо от неговото образование, социално положение и националитет, има възможност да посещава курсовете на читалищата. Годишно се провеждат около 20.000 курса, кръжоци и семинари: езикови курсове, компютърни курсове, курсове в областта на техниката, изкуството и културата, здравеопазването, политиката, спорта, природата, възпитанието на децата и много други.

Повече информация за нашите курсове ще намерите на нашата страница:
www.vhs.at


Kontakt:
Adresse: Die Wiener Volkshochschulen GmbH - 1090 Wien, Lustkandlgasse 50
Telefonnummer: + 43 1 893 00 83
E-mail Adresse: info@vhs.at
Homepage: www.vhs.at